Coachen

Coaching praktijk

Coachen betekent voor mij mensen begeleiden in de richting van een doel dat ze zichzelf stellen, vanuit de idee dat iedereen in zichzelf de diepste wijsheid heeft.
Ik geloof sterk dat alle antwoorden op vragen in iedereen zelf verborgen zitten, soms weliswaar nog op een onbewust niveau.
Door een veilige ruimte te creëren, waarin alles wat gezien en gevoeld wil worden,
een plek kan krijgen, zal de verandering zich als vanzelf kunnen ontvouwen.
Door onbevooroordeeld naar je te luisteren, jou gerichte vragen te stellen, dingen terug te geven, jouw spiegel te zijn, ga je zèlf met de oplossingen komen en contact maken met wat er écht toe doet.
Iedere stap naar verandering begint bij stilstaan bij wat er –nu – is,
alleen door eerlijk naar je eigen gedachten en emoties te kijken, door ze werkelijk te doorvoelen en liefdevol te omarmen, is verandering mogelijk.
Wanneer we je doel helder hebben, zet ik de methode ‘Live the Connection’in.